Syntal chemicals

O firmie

syntal chemicals, substancje chemiczne, odczynni chemiczne, produkcja odczynników chemicznych, produkcja substancji chemicznych, produkcja nowych związków chemicznych, produkcja odczynników chemicznych gliwice, produkcja substancji chemicznych gliwice, produkcja nowych związków chemicznych gliwice, syntal produkcja związków heterocyklicznych, syntezy w niskich i wysokich temperaturachvx

Firma Syntal Chemicals Sp. z o.o. została założona w roku 1982 jako SYNTAL Zakład Produkcyjno-Badawczy, następnie w 1984 roku przekształciła się w spółkę cywilną, w 2000 roku w spółkę jawną, a w roku 2010 ostatecznie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Syntal Chemicals Sp. z o.o.

Firma zajmuje się opracowywaniem technologii oraz produkcją odczynników chemicznych i związków pośrednich do produkcji substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków. Skala produkcji sięga od gramów do kilkudziesięciu kilogramów. Roczna produkcja firmy nie przekracza kilkuset kilogramów.

Firma Syntal Chemicals Sp. z o.o. ma charakter innowacyjny. Większa część działalności to prace badawcze i rozwojowe, polegające na opracowywaniu technologii produkcji nowych związków, nieprodukowanych dotąd nawet w skali laboratoryjnej. Głównymi zleceniodawcami są laboratoria badawcze firm farmaceutycznych, dla których wykonuje się ponad 80% wszystkich prac. Posiadamy bardzo dobre referencje od naszych klientów, potwierdzające wysoką jakość naszej produkcji.

Naszą specjalnością są wieloetapowe, bardzo trudne i pracochłonne syntezy, często nieopisane w literaturze. Najdłuższa synteza wykonana w firmie miała 15 etapów.

Specjalizujemy się w produkcji związków heterocyklicznych (aminy, amidy, imidazole, chloro-, bromo-, jodozwiązki), cukrów i ich pochodnych, związkach chiralnych (optycznie czynnych), feromonach insektów i związkach o długich łańcuchach.

Obecnie w ofercie firmy znajduje się ok. 100 związków będących wynikiem własnych opracowań i ponad 20 związków wykonywanych na zasadach poufności i wyłączności dla firm farmaceutycznych (częściowo lub całkowicie opracowanych w naszej firmie).

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 przyznany w zakresie produkcji organicznych odczynników chemicznych oraz prac badawczo-rozwojowych. Wprowadziliśmy również system cGMP.

Dysponujemy aparaturą pozwalającą na syntezy w temperaturach od -75°C do ponad 200°C i ciśnieniu do 15 bar. Posiadamy własne laboratorium analityczne wyposażone w chromatograf gazowy z Head Space, chromatograf cieczowy (HPLC) i automatyczne urządzenie do oznaczania wody metodą Karla Fischera.